Obuka nove ERP regulative

Naša kompanija je u prvih nekoliko mjeseci održala treninge o novim ERP propisima kako bi saznali više o novim ERP propisima.