Istorija kompanije

  • Na putu
  • Povećajte ulaganja u istraživanje i razvoj inteligencije i team building
  • Osnovana fabrika u Maleziji
  • Prelazak u novu fabriku, proširenje livenja pod pritiskom, ubrizgavanje, saradnja sa OSRAM-om
  • Uspostavite saradnju sa Eatonom i REGIOLUX-om
  • Godišnji promet od 15 miliona USD, isporučen u Sylvania EU
  • Isporuka unutrašnje opreme za NVC, Opple (prvi brend u Kini)
  • Sundopt osnovan